VĀRDSAMATSE-PASTS
Aigars Āboliņš Direktores vietnieks informātikas jomā, informātikas, mūzikas skolotājs un mūzikas pulciņa vadītājs 
Aļona Zaiceva Krievu valodas skolotāja 
Andriana Meļņika Vācu valodas skolotāja 
Antonija Urža Latviešu valodas un literatūras skolotāja 
Artūrs Švekers Psihologs 
Beate Laķe Bioloģijas un ķīmijas skolotāja 
Daiga Struncēna Matemātikas skolotāja 
Eduards Hakels RĪTA KLAŠU koordinators un matemātikas skolotājs 
Elga Krone-Kalniņa Direktores vietniece izglītības jomā, vizuālās mākslas skolotāja 
Elvīra Žuravikina Matemātikas skolotāja 
Ineta Blauduma Direktores vietniece izglītības jomā, latviešu valodas un literatūras skolotāja 
Ineta Mosāne Matemātikas skolotāja 
Ineta Rošāne Latviešu valodas un literatūras skolotāja 
Ints Eidiņš Matemātikas skolotājs 
Irina Grigorjeva Ķīmijas skolotāja 
Iveta Medne Psiholoģijas, sociālo zinību skolotāja 
Janīna Kubecka Bibliotekāre, krievu valodas un literatūras skolotāja 
Jurijs Gladčenko Fizikas skolotājs 
Kristīne Dargele Vizuālās mākslas skolotāja 
Laima Ozolina Bioloģijas, veselības mācības skolotāja 
Laimdota Elksne Mūzikas skolotāja 
Laura Pakse Vēstures un kulturoloģijas skolotāja 
Lita Eglīte Latviešu valodas un literatūras skolotāja 
Maija Briška Angļu valodas, pamatizglītības latviešu valodas un literatūras skolotāja 
Mareks Meņšikovs Fizikas skolotāja 
Nelda Antāne Sociālais pedagogs 
Nelda Riekstiņa Vēstures un ģeogrāfijas skolotāja 
Nora Smilga Direktore 
Oksana Jefimova-Gabiene Angļu valodas skolotāja 
Oskars Krīgers Vēstures, politikas un tiesību skolotājs 
Roberts Ķipurs Vēstures skolotājs 
Sandra Bērziņa Direktores vietniece audzināšanas darbā, VAKARA KLAŠU KOORDINATORE 
Svetlana Volkova Krievu valodas un literatūras skolotāja 
Valērijs Jevtušenko Ekonomikas skolotājs 
Vivita Vaivara Angļu valodas skolotāja 
Zaiga Bruņeniece Dabaszinību un ekonomikas skolotāja