VĀRDS AMATS
Aigars Āboliņš Informātikas, mūzikas skolotājs un mūzikas pulciņa vadītājs 
Andriana Makarova Vācu valodas skolotāja 
Antonija Urža Latviešu valodas un literatūras skolotāja 
Dace Makovska Teatra pulciņa vadītāja
Daiga Struncēna Apcietināto apmācības koordinatore, matemātikas skolotāja 
Eduards Hakels RĪTA KLAŠU KOORDINATORS
Elga Krone-Kalniņa Direktores vietniece izglītības jomā, vizuālās mākslas skolotāja 
Elvīra Žuravikina Matemātikas skolotāja 
Anna Palma
Ģeogrāfijas skolotāja 
Askolds Tālbergs
Vēstures, politikas un tiesību skolotājs
Ints Eidiņš Matemātikas skolotājs 
Ineta Dišlere Matemātikas skolotāja
Irina Grigorjeva Ķīmijas skolotāja 
Iveta Medne Psiholoģijas, sociālo zinību skolotāja 
Janīna Kubecka Krievu valodas un literatūras skolotāja 
Jurijs Gladčenko Fizikas skolotājs 
Inita Grāvere
Vizuālās mākslas skolotāja 
Laima Ozoliņa Bioloģijas, veselības mācības skolotāja 
Vivita Vaivara Angļu valodas skolotāja 
Lita Eglīte Latviešu valodas un literatūras skolotāja 
Raimonds Jankovskis
Angļu valodas skolotājs
Inese Velme Vēstures, ekonomikas skolotāja
Baiba Valpētere Latviešu valodas un literatūras skolotāja
Evija Veide Latviešu valodas un literatūras skolotāja
Mareks Meņšikovs Fizikas skolotājs
Nelda Antāne Sociālais pedagogs 
Nelda Riekstiņa Ģeogrāfijas skolotāja 
Nora Smilga Direktore 
Oksana Jefimova-Gabiene Angļu valodas skolotāja 
Roberts Ķipurs Vēstures skolotājs 
Sandra Bērziņa VAKARA KLAŠU KOORDINATORE 
Santa Brutāne Ķīmijas un bioloģijas skolotāja
Santa Kazaka Ekonomikas skolotāja
Sarmīte Vitkovska Mūzikas skolotāja
Svetlana Volkova Krievu valodas un literatūras skolotāja 
Valērijs Jevtušenko Ekonomikas skolotājs 
Veronika Miglāne Ķīmijas skolotāja