VĀRDSAMATSE-PASTS
Aigars Āboliņš Direktores vietnieks informātikas jomā, informātikas, mūzikas skolotājs un mūzikas pulciņa vadītājs  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Andriana Meļņika Vācu valodas skolotāja  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Antonija Urža Latviešu valodas un literatūras skolotāja  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Artūrs Švekers Izglītības psihologs This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Beate Laķe Bioloģijas un ķīmijas skolotāja  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Una Birkāne Izglītības psihologs This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Daiga Struncēna Matemātikas skolotāja  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Eduards Hakels RĪTA KLAŠU koordinators un matemātikas skolotājs  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Elga Krone-Kalniņa Direktores vietniece izglītības jomā, vizuālās mākslas skolotāja  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Elvīra Žuravikina Matemātikas skolotāja  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ineta Blauduma Direktores vietniece izglītības jomā, latviešu valodas un literatūras skolotāja  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Anna Palma
Ģeogrāfijas skolotāja  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Jolanta Lankovska Vēstures, ekonomikas skolotāja This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ints Eidiņš Matemātikas skolotājs  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Irina Grigorjeva Ķīmijas skolotāja  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Iveta Medne Psiholoģijas, sociālo zinību skolotāja  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Janīna Kubecka Krievu valodas un literatūras skolotāja  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Jurijs Gladčenko Fizikas skolotājs  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Zane Siliņa
Vizuālās mākslas skolotāja  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Laima Ozoliņa Bioloģijas, veselības mācības skolotāja  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Laura Pakse Kulturoloģijas skolotāja  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Lita Eglīte Latviešu valodas un literatūras skolotāja  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Maija Briška Angļu valodas, pamatizglītības latviešu valodas un literatūras skolotāja  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Mareks Meņšikovs Fizikas skolotāja  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nelda Antāne Sociālais pedagogs  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nelda Riekstiņa Vēstures un ģeogrāfijas skolotāja  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nora Smilga Direktore  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Oksana Jefimova-Gabiene Angļu valodas skolotāja  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Oskars Krīgers Vēstures, politikas un tiesību skolotājs  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Roberts Ķipurs Vēstures skolotājs  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sandra Bērziņa Direktores vietniece audzināšanas darbā, VAKARA KLAŠU KOORDINATORE  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Svetlana Volkova Krievu valodas un literatūras skolotāja  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Valērijs Jevtušenko Ekonomikas skolotājs  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Vivita Vaivara Angļu valodas skolotāja  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.